Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

 

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji.
 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

 plik w formacie .doc - Microsoft Office

 
Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
ul. 1 Maja 26
11-500 Giżycko
tel. 87 429 92 00
fax. 87 429 92 05
e-mail: prasowy@gizycko.ol.policja.gov.pl
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji 02.06.2009
Data modyfikacji 30.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator KPP Giżycko
Osoba modyfikująca informację:
Administrator
do góry