Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm), obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z

§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń majątkowych policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Metryczka

Data publikacji 02.06.2009
Data modyfikacji 30.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
Osoba modyfikująca informację:
Administrator
do góry