Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Działalność Komendy Powiatowej podlega:

nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Olsztynie, a w szczególności w zakresie określonym przepisami art. 6 ust. 1, art. 6a ust. 2 pkt 1 i art. 6f ustawy o Policji.

 

Komenda Powiatowa realizuje zadania na terenie swego działania określone przepisami wynikającymi z ustawy o Policji, a nadto zadania zawarte w obowiązujących innych aktach prawnych wewnętrznych resortowych i administracyjnych, mających odniesienie konstytucyjne i ustawowe do działań Policji.

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji określają:

 

Metryczka

Data publikacji 02.06.2009
Data modyfikacji 30.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redakcja BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
Osoba modyfikująca informację:
Administrator
do góry