Dane teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

 

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GIŻYCKU
SEKRETARIAT Komendanta 87 429 92 11
SEKRETARIAT Wydziału Kryminalnego 87 429 92 14
SEKRETARIAT Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego 87 429 92 41
WYBRANE STANOWISKA 
Z-ca Naczelnika WK 87 429 92 32
Z-ca Naczelnika WK 87 429 92 31
Specjalista WK 87 429 92 82
Zespół do spraw Administracyjno - Gospodarczych 87 429 92 28
Zespół do spraw Wykroczeń 87 429 92 39
Jednoosobowe stanowisko do spraw Prewencji kryminalnej
i nieletnich                        
87 429 92 95
Specjalista Wydziału Prewencji 87 429 92 53
Zespół do spraw Finansów 87 429 92 29
Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia 87 429 92 26
Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 87 429 92 50
Kierownik Rewiru Dzielnicowych 87 429 92 42
Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego 87 429 92 56
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 87 429 92 86
Zespół techniki kryminalistycznej 87 429 92 77
Zespół do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją 87 429 92 04
STANOWISKO DYŻURNEGO
Alarmowe 997 lub 112
Dyżurny  87 429 92 00 
FAX 87 429 92 05
do góry